Hotline: 08 6290 6951
oxfordadvancedlearnersdict

Oxford Advanced Learner’s Dictionary: International Student’s Edition and CD-ROM with Oxford iWriter

Various

(0 nhận xét)

The world’s best-selling advanced learner’s dictionary, now with Oxford iWriter to help students plan, write and review their written work.

516.500 đ

Tiết kiệm 5%

544.000 đ

Giới thiệu sách

The world's best-selling advanced learner's dictionary, now with Oxford iWriter to help students plan, write and review their written work.

Thông tin chi tiết

Khách hàng nhận xét

Đánh giá trung bình: 0/5

(0 nhận xét)

5 sao 0

4 sao 0

3 sao 0

2 sao 0

1 sao 0

Đánh giá của bạn:

Ký tự còn lại: 3450