Giỏ hàng

Lê Duẩn - Một Tư Duy Sáng Tạo Lớn, Nhà Lãnh Đạo Kiệt Xuất Của Cách Mạng Việt Nam

Nhà cung cấp: NXB Chính Trị Quốc Gia
|
Loại bìa: Bìa Cứng
|
334,000₫

Mã hàng: 8935211190313
Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia
Tác giả: Ths. Phạm Thị Kim Huế
Số trang: 997
Trọng lượng: 1720
Kích thước: 16 x 24

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7-4-1907 - 7-4-2017), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Ðảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách Lê Duẩn - một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam.

Cuốn sách gồm các bài viết của các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý của Ðảng và Nhà nước, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, các đồng chí đã có thời gian dài làm việc với Tổng Bí thư Lê Duẩn và một số bài viết, tác phẩm được tuyển chọn trong các sách đã xuất bản.

Nội dung cuốn sách tập trung phân tích làm rõ tư duy sáng tạo về lý luận và chỉ đạo thực tiễn của đồng chí Lê Duẩn trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðánh giá cống hiến lớn lao của đồng chí Lê Duẩn trong gần 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó có gần 26 năm liên tục là Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư của Ðảng, các tác giả khẳng định tư tưởng lớn của đồng chí Lê Duẩn về Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; làm chủ tập thể; xây dựng Ðảng cầm quyền; xây dựng văn hóa và con người Việt Nam... đến nay vẫn nguyên giá trị. Trong Lời tựa của cuốn sách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: Từ đam mê lý luận, tổng kết thực tiễn, luôn suy nghĩ, tìm tòi những vấn đề mới từ cuộc sống đặt ra, nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn trở thành nhà lý luận xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam,… Ðồng chí Lê Duẩn đã nêu một tấm gương sáng về người chiến sĩ cộng sản kiên cường, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp của dân tộc; về tình thương yêu, đoàn kết đồng chí, đồng bào; về cuộc sống trong sạch, khiêm tốn, giản dị, nhân hậu, gắn bó máu thịt với dân.

Cuốn sách gồm ba phần chính. Phần thứ nhất: Những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn đối với Ðảng và dân tộc; giới thiệu các bài viết ca ngợi tài lãnh đạo kiệt xuất, tư duy lý luận chiến lược của đồng chí Lê Duẩn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phần thứ hai: Những kỷ niệm sâu sắc về Tổng Bí thư Lê Duẩn; gồm những bài viết thể hiện tình cảm chân thành mà các đồng chí, đồng nghiệp, thế hệ đi sau viết về đồng chí Lê Duẩn. Phần thứ ba: Tư tưởng, quan điểm cơ bản của đồng chí Lê Duẩn qua một số tác phẩm tiêu biểu. Phần này, lược trích một số tác phẩm của đồng chí Lê Duẩn như: "Ðề cương cách mạng miền Nam", "Về chiến tranh nhân dân", "Thư vào Nam", "Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng", "Dưới lá cờ vẻ vang của Ðảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới",…

Cuốn sách là tài liệu quý giúp bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, về sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế,

Sản phẩm đã xem

-%
0₫ 0₫
Giá cả hợp lý Giá cả hợp lý
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm chính hãng
Vận chuyển nhanh chóng Vận chuyển nhanh chóng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook TOP