Giỏ hàng

Luật An Toàn Thông Tin Mạng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018)

Nhà cung cấp: NXB Chính Trị Quốc Gia
|
Loại bìa: Bìa Mềm2019
|
Mã SP: 8935279110063
18,000₫

Số lượng
Mã hàng: 8935279110063
Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Tác giả: Quốc Hội
Số trang: 72
Trọng lượng: 100
Kích thước: 13 x 19 cm

Luật an toàn thông tin mạng đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Ngày 20/11/2018, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kháo XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung Luật An toàn thông tin mạng năm 2015.

MỤC LỤC:

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG II. BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG

CHƯƠNG III. MẬT MÃ DÂN SỰ

CHƯƠNG IV. TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT
VỀ AN TOÀN THÔNG TIN

CHƯƠNG V. KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

CHƯƠNG VI. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

CHƯƠNG VII. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

CHƯƠNG VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Sản phẩm đã xem

-%
0₫ 0₫
Dịch vụ tận tâm Dịch vụ tận tâm
Sản phẩm đa dạng Sản phẩm đa dạng
Vận chuyển chu đáo Vận chuyển chu đáo
Giá cả hợp lý Giá cả hợp lý
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook TOP