Giỏ hàng

Luật Thanh Tra (Hiện Hành) Và Nghị Định Số 159/2016/NĐ-CP Ngày 29-11-2016 Của Chính Phủ - Hướng Dẫn Thi Hành

Nhà cung cấp: NXB Chính Trị Quốc Gia
|
Loại bìa: Bìa Mềm
|
25,000₫

Mã hàng: 8935279110926
Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Tác giả: Quốc Hội
Số trang: 116
Trọng lượng: 100
Kích thước: 19 x 13 cm

Ngày 15-11-2010, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Thanh tra, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7- 2011. Luật Thanh tra năm 2010 quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. Sau khi Luật Thanh tra năm 2010 được ban hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29-11-2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Để giúp bạn đọc tìm hiểu và thực thi pháp luật về tổ chức và hoạt động của thanh tra nhà nước, Ban thanh tra nhân dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản cuốn sách: Luật Thanh tra (hiện hành) và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29-11-2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành.

Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc .

Sản phẩm đã xem

-%
0₫ 0₫
Giá cả hợp lý Giá cả hợp lý
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm chính hãng
Vận chuyển nhanh chóng Vận chuyển nhanh chóng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook TOP