Giỏ hàng
Collection Horizontal Image
Khoảng giá

Quản Trị - Lãnh Đạo

10 Loại Hình Đổi Mới Sáng Tạo
249,000₫
Sách tiếng Việt
10 Nguyên Tắc Vàng Của Nhà Lãnh Đạo
80,000₫
Sách tiếng Việt
10 Quy Tắc Vàng Của Thuật Lãnh Đạo
55,000₫
Sách tiếng Việt
10 Sai Lầm Lớn Nhất Của Người Lãnh Đạo
68,000₫
Sách tiếng Việt
100 Phương Pháp Thúc Đẩy Mọi Người
109,000₫
Sách tiếng Việt
100 Viên Gạch Xây Dựng Kỹ Năng Lãnh Đạo
99,000₫
Sách tiếng Việt
101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải (Tái Bản 2020)
149,000₫
Sách tiếng Việt
11 Nguyên Tắc Phát Triển Năng Lực Lãnh Đạo
169,000₫
Sách tiếng Việt
12 Phương Pháp Khích Lệ Nhân Viên Tiến Không Làm Được
68,000₫
Sách tiếng Việt
17 Tố Chất Thiết Yếu Của Team Player
74,000₫
Sách tiếng Việt
21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo (Tái Bản 2019)
129,000₫
Sách tiếng Việt
21 Phẩm Chất Vàng Của Nhà Lãnh Đạo (Tái Bản 2018)
89,000₫
Sách tiếng Việt
25 Bí Quyết Để Trở Thành Nữ Lãnh Đạo Tài Ba - Cách Phụ Phữ Trở Thành Tâm Điểm
95,000₫
Sách tiếng Việt
27 Thách Thức Của Nhà Quản Lý
129,000₫
Sách tiếng Việt
3000 Câu Nói Đầy Uy Lực Của Nhà Lãnh Đạo
75,000₫
Sách tiếng Việt
4 Nguyên Tắc Lãnh Đạo Dựa Trên Giá Trị
86,000₫
Sách tiếng Việt
5 Điểm Chết Trong Teamwork
114,000₫
Sách tiếng Việt
50 Mô Hình Kinh Điển Cho Tư Duy Chiến Lược (Tái Bản 2018)
99,000₫
Sách tiếng Việt
51 Chìa Khóa Vàng Để Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Truyền Cảm Hứng
125,000₫
Sách tiếng Việt
68 Cuốn Sách Doanh Nhân Nên Đọc Nhất
46,000₫
Sách tiếng Việt
Giá cả hợp lý Giá cả hợp lý
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm chính hãng
Vận chuyển nhanh chóng Vận chuyển nhanh chóng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook TOP