Giỏ hàng

Viện Quản lý PACE

Tri thức khách quan - Objective Knowledge (Bìa Cứng)
-5%
327,750₫ 345,000₫
Sách tiếng Việt
Sự nghèo nàn của Thuyết Sử luận - The Poverty of Historicism (Bìa Cứng)
-5%
185,250₫ 195,000₫
Sách tiếng Việt
Mục tiêu giáo dục và các tiểu luận khác - The Aims of Education and Other Essays
-5%
185,250₫ 195,000₫
Sách tiếng Việt
Lộ trình chuyển đổi số doanh nghiệp - The Digital Transformation Roadmap (Bìa cứng)
-5%
270,750₫ 285,000₫
Sách tiếng Việt
Văn minh và khai sáng - Civilization and Enlightenment
-5%
223,250₫ 235,000₫
Sách tiếng Việt
Chiến Lược Chuyển Đổi Số - Digital Transformation Play Book (Bìa cứng)
-5%
251,750₫ 265,000₫
Sách tiếng Việt
Lãnh Đạo Theo Giá Trị
-5%
128,250₫ 135,000₫
Sách tiếng Việt
Lãnh Đạo Chuyển Hóa - Transformational Leadership
-5%
147,250₫ 155,000₫
Sách tiếng Việt
Lãnh đạo đích thực
-5%
128,250₫ 135,000₫
Sách tiếng Việt
John Dewey về giáo dục
-5%
186,200₫ 196,000₫
Sách tiếng Việt
Quản trị bằng Văn Hóa
-5%
237,500₫ 250,000₫
Sách tiếng Việt
Quản trị bán hàng hiệu quả
-5%
213,750₫ 225,000₫
Sách tiếng Việt
Nơi làm việc tuyệt vời cho tất cả
-5%
175,750₫ 185,000₫
Sách tiếng Việt
Những chân lý đơn giản về lãnh đạo
-5%
109,250₫ 115,000₫
Sách tiếng Việt
Các công dụng của đại học
-5%
133,000₫ 140,000₫
Sách tiếng Việt
Cách Biệt Toàn Cầu Về Thành Quả Giáo Dục
-5%
142,500₫ 150,000₫
Sách tiếng Việt
Tinh Hoa Của Thuyết U - Những Nguyên Lý Cốt Lõi Và Cách Thức Ứng Dụng
-5%
90,250₫ 95,000₫
Sách tiếng Việt
Tái Tạo Kép
-5%
128,250₫ 135,000₫
Sách tiếng Việt
Sư Phạm Khai Phóng - Thế Giới, Việt Nam Và Tôi - Bìa Cứng
-5%
213,750₫ 225,000₫
Sách tiếng Việt
Một Lý Thuyết Về Tự Do
-5%
147,250₫ 155,000₫
Sách tiếng Việt
Mindfullness Cho Người Mới Bắt Đầu
-5%
90,250₫ 95,000₫
Sách tiếng Việt
Lợi Thế Cạnh Tranh Tối Ưu
-5%
99,750₫ 105,000₫
Sách tiếng Việt
Từ Điển Triết Học Habermas
-5%
128,250₫ 135,000₫
Sách tiếng Việt
Giấc Mơ, Cảnh Tượng Và Cái Nhìn
-5%
90,250₫ 95,000₫
Sách tiếng Việt
The Leader In Me - Nhà Lãnh Đạo Trong Tôi
-5%
204,250₫ 215,000₫
Sách tiếng Việt
Dịch vụ tận tâm Dịch vụ tận tâm
Sản phẩm đa dạng Sản phẩm đa dạng
Vận chuyển chu đáo Vận chuyển chu đáo
Giá cả hợp lý Giá cả hợp lý
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Instagram TOP